#34 SURVIVE THE WINTER LIKE WEATHER WHILE YOUR SKIN IS UNDER TREATMENT

#34 SURVIVE THE WINTER LIKE WEATHER WHILE YOUR SKIN IS UNDER TREATMENT

Làm như đi lăn kim và dùng tretinoin 0.1 cùng lúc vẫn chưa đủ tệ hại thì trời lại trở lạnh. Nếu mọi năm tôi hoàn toàn vui vẻ vì trời lạnh da sẽ bớt tiết dầu, ít mụn hơn thì năm nay mặt đỏ bừng bừng và da nứt nẻ. Nhiều khi bực quá [...]

Sulwhasoo In A Nutshell A.ka Bài Viết Mùng Một Chào Xuân

Hơn hai tháng sử dụng Sulwhasoo bắt đầu chỉ là đánh liều cầm lòng không đặng với hàng sale mà mua, mình chưa bao giờ nghĩ có lúc cái hãng mới nghe tên thấy ghét kia ( hơi bị anti mấy bạn Hàn đồ Hàn T_T ) lại nghiễm nhiên chiếm không chỉ một mà [...]