#77 NẶN MỤN VÀ CÁC PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ

#77 NẶN MỤN VÀ CÁC PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ

Mình mới dành cả buổi chiều gặp gỡ các bác sĩ để chuẩn bị một số nội dung công việc sắp tới. Ngoài chuyên môn chính còn tranh thủ trao đổi một số phương thức điều trị. Trong số cập nhật bọn mình luận bàn một chủ đề là nặn mụn và dùng sản phẩm [...]