How To Keep Your Perfumes Safe And Sound?

Thành thật mà nói, tôi không phải là kẻ đắm say và đủ tinh tế để thưởng thức những mùi hương thượng hạng. Đôi lúc tôi mua một mùi hương nào đó, dùng vài lần và quên bẵng đi... vài năm. Đến ngày kia, khi mở tủ chứa, bỗng giật mình thấy nàng thơ nước [...]