#70 NHÃN HÀNG MAKE P:REM, TIA IR VÀ KEM CHỐNG NẮNG VẬT KÝ BLUE RAY SUN CREAM

#70 NHÃN HÀNG MAKE P:REM, TIA IR  VÀ KEM CHỐNG NẮNG VẬT KÝ BLUE RAY SUN CREAM

Tìm kem chống nắng là chuyện không có điểm dừng, chỉ ngày một phức tạp nhưng của đáng tội. Bạn biêt cảm giác thỏa mãn khi da được bảo vệ tốt hơn mà hen? Dạo này nguyên tắc của mình vẫn là layer kem chống nắng. Hóa học ở dưới và vật lý ở trên. [...]