#32 LEATHER – NOTE HƯƠNG TRẦM LẶNG

#32 LEATHER – NOTE HƯƠNG TRẦM LẶNG

  Là người sinh ra dưới sự bảo hộ của đất, tôi luôn bị thu hút bởi những nốt hương với độ sâu lắng như xạ (Musk), trầm hương (Oud), diên vĩ (Irish) hay sống động nhất là da thuộc (Leather). Khởi nguyên của da thuộc trong nước hoa có nhiều sự giải thích. Một [...]

#24 KENZO WORLD: ALL THE WORLD’S A STAGE

#24 KENZO WORLD: ALL THE WORLD’S A STAGE

Shakespeare từng viết: “Thế giới như sân khấu lớn mà con người, Dù đàn ộng hay phụ nữ cũng chỉ là những kịch sĩ đơn thuần ” (*) Để ám chỉ sự tù túng nhân loại tự tạo nên. Như một vở diễn được đoán biết trước. Vẹn tròn từ thởi sinh ra, loài người [...]