#24 KENZO WORLD: ALL THE WORLD’S A STAGE

#24 KENZO WORLD: ALL THE WORLD’S A STAGE

Shakespeare từng viết: “Thế giới như sân khấu lớn mà con người, Dù đàn ộng hay phụ nữ cũng chỉ là những kịch sĩ đơn thuần ” (*) Để ám chỉ sự tù túng nhân loại tự tạo nên. Như một vở diễn được đoán biết trước. Vẹn tròn từ thởi sinh ra, loài người [...]