Sulwhasoo In A Nutshell A.ka Bài Viết Mùng Một Chào Xuân

Hơn hai tháng sử dụng Sulwhasoo bắt đầu chỉ là đánh liều cầm lòng không đặng với hàng sale mà mua, mình chưa bao giờ nghĩ có lúc cái hãng mới nghe tên thấy ghét kia ( hơi bị anti mấy bạn Hàn đồ Hàn T_T ) lại nghiễm nhiên chiếm không chỉ một mà [...]